כיצד עורך דין יכול לסייע בחשבון בנק מוגבל?

כיצד עורך דין יכול לסייע בחשבון בנק מוגבל?

סיועו של עו"ד מומחה בחשבונות בנק מוגבלים

מעבר לעצם הסנקציות המוטלות על אדם אשר חשבונו הוגבל, הרי שיש בכך כמעין זריקת הכרה במציאות כי הסטטוס הכלכלי איננו מיטיב, וייתכן שגם יורע בהמשך.

לעתים, ההרעה הכלכלית נובעת מטמינת הראש בחול, התנהגות האופיינית לאנשים שמצבם הכלכלי איננו משתפר ושאינם יודעים כיצד להגיב כתוצאה מרמת הסטרס אשר גואה ועולה. לעתים, ההרעה הכלכלית נובעת מצעד עסקי שנעשה בצורה שגויה, או החלטה כלכלית שנבעה מחוסר ידע או אפילו מעשי מרמה של נוכלים כאלו ואחרים. אם כך, כיצד יוצאים מן הברוך? על כך נדון עמכם במאמר הבא שעוסק בתרומתו של עורך דין המתמחה בהליכים משפטיים על מול הבנקים.

ראשית, מה הוא חשבון בנק מוגבל?

חשבון בנק מוגבל הוא למעשה סנקציה המוטלת על החשבון מטעם הבנק.

ישנם מספר שלבים לחשבונות בנק מוגבלים וישנם קריטריונים שעל-פיהם מחליט הבנק להגביל את חשבון הלקוח.

את ההגבלה נהוג להטיל על אדם אשר התנהל בצורה לא נכונה עם שיקים ולאורך שנה אחת תמימה, סורבו מטעם חשבונו כ-10 שיקים ומעלה. כפועל יוצא, הוחלט על שורה של חוקים שמטרתם להבטיח כי בעלי חשבונות בנק, ידעו כיצד להתנהל עם פנקסי השיקים כהלכה. למעשה, פיזור שיקים ללא כל הכרה במציאות הכלכלית, הרי שהוא מתכון לכך שחשבון הבנק יוגבל בתוך פרק זמן קצר.

רמות של חשבונות בנק מוגבלים

חשבונות בנק מוגבלים מתחלקים למספר רמות חומרה, כאשר הרמה הנמוכה ביותר אוסרת על הנפקת פנקסי שיקים למשך 12 חודשים מרגע הטלת המגבלה.

במידה ואדם אשר חשבונו הוגבל, מפזר שיקים ללא כיסוי פעם נוספת וזאת כשעוד טרם עברו 3 שנים ממועד הטלת המגבלה הקודמת, הרי שהבנק רשאי להגדירו כבעל חשבון בנק מוגבל בדרגה חמורה. חשבון בנק מוגבל חמור טומן בחובו סנקציות נוספות שיכולות בהחלט לטלטל את עולמו הכלכלי של המוגבל.

בעוד שחשבון בנק מוגבל רגיל תקף רק על חשבון בנק מסוים, הרי שהגבלה חמורה תקפה לכלל חשבונות הבנק, וזאת במידה והם קיימים. כמו כן, תקופת הסנקציות מתארכת לכשנתיים ובה בעל החשבון איננו רשאי להנפקת שיקים. עבור אנשים רגילים הרי שמגבלה שכזו נראית תמוהה ואולי אף לא מזיקה, אך עבור בעלי עסקים, הרי שמדובר במכה קשה להתנהלותם הפיננסית.

כיצד ניתן לבטל מגבלה על חשבון בנק?

במקרים בהם חשבונכם הוגבל, וברצונכם להביא לביטול המצב הקיים, הרי שחשוב לפנות לעורך דין בעל מומחיות בתביעות והליכים משפטיים אל מול הבנקים.

צעד אחר צעד, יבין עורך הדין את מצבכם הכלכלי ואת טיעוני הבנק. ייעוץ משפטי יכול בהחלט להוביל לקיצור הסנקציות המוטלות וזאת באמצעות יצירת פנייה רשמית אל הבנק והצגת כלל הטיעונים באשר לסיבות חזרת השיקים.

ראוי לציין כי כל מקרה הוא לגופו, ובתרחישים שבהם השיק חזר עקב אי-תשלום של ספק כזה או אחר, או איחור במועדי תשלום עבור בעל החשבון, הרי שהבנק בהחלט עלול לשקול את הנסיבות.

מומלץ לפנות לקבלת ייעוץ משפטי מקיף בהקדם האפשרי, ולא לבצע את הפניה באופן עצמאי. זכרו כי אופן ניסוח הטענות כמו גם הצגת הנסיבות בצורה סדורה ונכונה, יכולה להוביל להתפתחויות חיוביות משמעותיות ובפרק זמן קצר.